“MEC - IOT - DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME INTELIGENTE PENTRU MANAGEMENTUL EFICIENȚEI CLĂDIRILOR” – cod SMIS 115878
 
Bringo Vision S.R.L. cu sediul social în strada Eroilor, nr. 64, Săsar, comuna Recea, Maramureș, anunță demararea proiectului cu titlul: “MEC - IOT - DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME INTELIGENTE PENTRU MANAGEMENTUL EFICIENȚEI CLĂDIRILOR”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa prioritară 2 – „Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Acțiunea 2.2.1 – „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, obiectivul specific 2.2: „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitate economică”, în baza contractului  de finanțare nr .34, semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, începând cu data de 29.06.2017.
 
Valoarea totală a proiectului este 4,539,837.93 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 3,161,741.25 lei (din care 2,687,480.06 lei din FEDR si 474,261.19 lei din bugetul national).               
 
Proiectul se implementează în Baia Mare, județul Maramureș, pe o durată de 24 de luni.
 
Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și sporirea utilizării, calităţii şi a accesului la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor atât în mediul public, cât și in cel privat din Romania.

Obiective:
 
Obiectivul specific 2.2:
Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitate economică
 
Obiectivul specific al axei prioritare 2:
Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor
 
Obiectivul general al POC:
este de a contribui la realizarea obiectivului global al Acordului de Parteneriat prin susținerea CDI si TIC pentru competitivitate și dezvoltare
Indicatorii de realizare ai obiectivului specific sunt:
 


“Competitivi impreuna!” Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro